Πληροφορίες Αποστολής

Στη σελίδα ολοκλήρωσης των αγορών σας, και στην περιοχή “Σύνοψη παραγγελίας”, μπορείτε να δείτε το επιπλέον ποσό όπου πρόκειται να πληρώσετε μαζί με την παραγγελία σας για τα μεταφορικά. Το επιπλέον ποσό που πρόκειται να πληρώσετε εμφανίζεται αυτόματα από το σύστημα και δεν μπορεί να υποστεί μεταβολή.

Το κόστος αποστολής είναι σταθερό και ανεξάρτητο του τρόπου πληρωμής, της διεύθυνσης παράδοσης ή του όγκου / βάρους του δέματος.

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Το Bébé Romance δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του Bébé Romance ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο μηνών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.